حقوق و دستمزد ابری روزنه

امکانات

 • تعریف تنظیم نحوه محاسبه مالیات به صورت سالانه و ماهانه
 • تعریف تعداد کارگاه به صورت نا محدود و اختصاص شعبه بیمه، مالیات و کارمندان هریک
 • تعریف انواع استخدام، جداول مالیاتی
 • تعریف انواع وام، اعتبار، پس انداز، بیمه تکمیلی و کسورات متفرقه
 • تعریف انواع رتبه، گروه های شغلی و رشته های تحصیلی
 • تعریف چارت سازمانی با امکانات پیشرفته
 • تعریف مشاغل و تعریف سمت ها
 • امکان تعریف جداول مالیاتی برای سالهای مختلف
 • امکان تعریف عوامل حقوقی مختلف
 • امکان تعریف عوامل حقوقی با امکان دریافت از مانده دفتر تفصیلی
 • امکان عوامل حقوقی مربوط به اول دوره پرسنل و نوع استخدام
 • امکان تعریف فرمول های محاسباتی برای هر یک از عوامل حقوقی
 • امکان ثبت احکام پرسنل به صورت فردی و گروهی
 • امکان ثبت مساعده، مزایای طی ماه، عیدی، بازخرید مرخصی و تسویه حساب
 • امکان تعریف فتیل کارکرد ماهیانه به تعداد نا محدود
 • امکان دریافت اطلاعات ماهیانه پرسنل از چند فایل متفاوت و به صورت دستی
 • ایجاد فایل بانک، بیمه و مالیات بر اساس آخرین تغییرات قوانین و مقررات حقوقی
 • امکان تعریف انواع الگوی سند حقوق
 • صدور اسناد عیدی، بازخرید خدمت بصورت ماهانه و سالانه
 • تعریف و درج اطلاعات پرسنلی افراد و پرونده الکترونیکی

گزارش ساز حقوق

 • ارائه گزارشات مختلف بر اساس اطلاعات اشخاص
 • ارائه گزارشات آماری به تفکیک مرکز هزینه، نوع استخدام، کارگاه و...
 • امکان دریافت آمار مربوط به مجموع، حد اقل، حد اکثر و میانگین عوامل به تفکیک مرکز هزینه، نوع استخدام، کارگاه و...
 • امکان تعریف نحوه جستجو و مرتب سازی در گزارش
 • سیستم چاپ پویا با امکان شخصی سازی فرمت چاپ و تعریف فرمت های مختلف چاپ برای هر گزارش
 • امکان تعریف فایل خروجی برای هر گزارش برای استخراج دیسکت (به منظور ایجاد گزارشات بانک و...)
 • ذخیره گزارشات پر کاربرد در منوی اصلی نرم افزار
 • تعیین سطوح دسترسی افراد بر روی هر گزارش
 • محیط کاملا فارسی
 • کاربری آسان و عدم نیاز به دانش تخصصی کامپیوتر