مدیریت امور آموزشی

 • امکان مشاهده برنامه درسی نيم سال جاری و کليه نيم سال های گذرانده شده
 • ارائه برنامه هفتگی هر يک از نيم سال های تحصيلی به دانشجو
 • ارائه برنامه امتحانات به دانشجو
 • نمايش وضعيت تحصيلی دانشجو، به تفکيک هر نيم سال شامل
  • نوع نيم سال (عادی، مهمان، تطبيقی و...)
  • تعداد واحد اخذ شده، تعداد واحد گذرانده شده، تعداد واحد نامشخص، تعداد واحد حذف شده، تعداد واحد مردودی
  • وضعيت نيم سال (عادی، معدل الف و مشروط)
  • معدل نيم سال و معدل کل تا پايان نيم سال
  • ارائه آمار کلی از وضعيت تحصيلی دانشجو، شامل: تعداد کل ترم های اخذ شده، کل واحدهای اخذ شده، کل واحدهای گذرانده شده، کل واحدهای نامشخص، کل واحدهای حذف شده، کل واحدهای مردودی، معدل کل، درصد نمرات A تا F
  • کل نيم سال های عادی، کل نيم سال های معدل الف و کل نيم سال های مشروط
 • ارائه ريزنمرات دانشجو برای کليه نيم سال ها با امکان انتخاب بازه زمانی، به همراه ريز نمرات به تفکيک هر درس، شامل: امتحان ميان ترم، پروژه، کار کلاسی، امتحان پايانی، نمره قطعی و...
 • تطبيق واحد دانشجو
  • به تفکيک دروس پايه، عمومی، اصلی، تخصصی، اختياری، تربيتی، جبرانی و...
  • تعداد کل واحدهای هر نوع درس، تعداد واحدهای گذرانده شده از هر نوع درس و تعداد واحدهای باقيمانده از هر نوع درس
  • ارائه ليست کليه دروس قابل اخذ به تفکيک هر نوع درس، شامل: نام و کد درس، تعداد واحد و ساعت تئوری، تعداد واحد و ساعت عملی، تعداد ساعت حل تمرين، ترم مجاز برای اخذ درس، دروس پيش نياز و هم نياز درس و...، به همراه مشخص نمودن دروس گذرانده شده و نشده
 • امکان مشاهده دروس و واحدهای موجود در سابقه دانشجو به تفکيک انواع درس
 • مشاهده جزئيات نمرات ارسالی توسط اساتيد (نمره ميان ترم، پروژه و...)، به همراه امکان ثبت اعتراض به نمره و دريافت پاسخ از استاد مربوطه
 • امکان پی گیری و انجام گردش کار فارغ التحصیلی به صورت بر خط
 • ارائه گزارش موارد مربوط به کمیته منتخب و انظباطی به دانشجو
 • امکان مشاهده و شرکت در آزمون ها و تمرين های ارائه شده توسط اساتيد

سامانه انتخاب واحد و ارزشیابی اساتید

 • انجام پیش ثبت نام، ثبت نام اصلی و ثبت نام نهایی به صورت برخط
 • انجام حذف و اخذ، درخواست حذف اضطراری و حذف پزشکی
 • گزارش گروههای ارائه شده و همچنین گروههای قابل اخذ توسط دانشجو
 • گزارش ریز عملیات انتخاب واحد و حذف و اخذ
 • انجام ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در بازه های زمانی پیش بینی شده

سامانه اتوماسیون و امور مالی

 • امکان ارسال نامه به: دانشجويان دیگر، مدير گروه و رئيس دانشکده مرتبط، استاد راهنما و اساتيدی که دانشجو در ترم جاری با آنها درس دارد
 • امکان تغيير مشخصات شخصی غير حساس، مانند: کلمه عبور، آدرس Email و...
 • سيستم درخواست صدور گواهی های مختلف، مانند: گواهی اشتغال به تحصيل، معرفی به نظام وظيفه و...
 • اختصاص يک وب سايت شخصی به هر يک از دانشجويان، کانون های فرهنگی دانشجويی، انجمن های علمی دانشجويی و... با امکان نظارت و کنترل کامل توسط مديران سيستم
 • گزارش وضعیت مالی دانشجو
 • گزارش وضعیت وام های دانشجو
 • درخواست وام به صورت برخط
 • ثبت فیش های واریزی
 • واریز وجه از طریق سامانه شتاب
 • ارائه کیف پول الکترونیکی با امکان واریز وجه در تمام سامانه های متصل به سامانه آموزشی مانند
  • اتوماسیون تغذیه
  • اتوماسیون خوابگاه
  • اتوماسیون حمل و نقل
  • استخر
  • بن ها و بلیط ها