مدیریت امور آموزشی

 • مدیریت نیم سالهای تحصیلی
 • مدیریت هفته های آموزشی و برنامه زمان بندی رویداد های دانشگاه (انتخاب واحد، حذف و اخذ، برنامه امتحانات و...)
 • تعريف سابقه برای هر ورودی و رشته، شامل: حداقل و حداکثر واحد مجاز در هر ترم، تعداد کل واحدهای مجاز، تعداد واحدهای مجاز از هر نوع درس، معدل مشروطی و...
 • مدیریت تالار های گفتگو دانشجویان و اساتید
 • صدور کارنامه، ریز نمرات، لیست های حضور و غیاب، دفتر امتحانات، شماره صندلی و... در فرمت های مختلف

مدیریت گروههای درسی و انتخاب واحد

 • مدیریت گروههای درسی
  • تعریف گروههای درسی
  • امکان تعریف چند استاد برای هر گروه درسی
  • امکان تعریف گروههای موازی
  • امکان تعریف گروههای خاص رشته، ورودی، دوره، دانشکده، مقطع به صورتی که دانشجویان دیگر امکان اخذ آنها را ندارند
  • امکان قفل کردن گروه درسی به صورت اخذ صرفا توسط کارشناس گروه و یا مدیر سیستم
  • ثبت نمرات میان ترمم، پروژه، کار کلاسی، موقت پایان ترم و نهایی پایان ترم برای هر گروه درسی
  • امکان درخواست تجدید نظر از سوی دانشجویان برای نمرات ثبت شده
  • امکان رمز نگاری نمرات به منظور بالا بردن ضریب امنیت
 • مدیریت قوانین و کنترل های اخذ واحد
  • كنترل وضعيت ثبت نام دانشجو و اعتبارسنجي
  • كنترل زمان و مكان استفاده از سيستم با توجه به تقويم ثبت نام و سياست هاي امنيتي
  • كنترل ظرفيت كلاس
  • كنترل تداخل ساعات كلاس
  • كنترل تداخل ساعات امتحان
  • كنترل رعايت پيشنيازي، همنيازي و ضدنيازي
  • كنترل دروس معادل
  • كنترل دروس پيش دانشگاهي و جبراني مازاد
  • حداقل و حداكثر واحد اخذ شده
  • شرايط يك كلاس درس ارائه شده
  • كنترل پس از گذراندن تعداد مشخصي واحد
  • پاس شدن درس در گذشته
  • كنترل عدم حذف دروس خاص
  • كنترل مجوز جهت حذف هريك از كنترل هاي فوق
  • کنترل گروههای خاص
  • امکان تعريف دانشجويان در شرف فراغت از تحصيل و ارائه امکانات خاص به اين دانشجويان، از قبيل: عدم رعايت سقف واحد، عدم رعايت پيش نياز و...
 • مدیریت انتخاب واحد
  • امکان زمان بندی انتخاب واحد دانشجويان براساس: نيم سال ورودی، مقطع، دوره و...، به همراه نمايش زمان انتخاب واحد هر دانشجو در صفحه شخصی دانشجو
  • نمايش ليست دروس قابل اخذ هر دانشجو و ليست کليه دروس ارائه شده، قبل و در حين انتخاب واحد
  • امکان ارسال مشکلات انخاب واحد از سوی دانشجویان برای اساتید راهنما و مدیرگروه برای تعامل در فرایند اخذ دروس و رفع مشکلات احتمالی
  • ذخیره تمام عملیات کاری انتخاب واحد و امکان پیگیری موارد
  • امکان رزرو دروس توسط دانشجويان، و اخذ خودکار درس برای دانشجويان با الويت زمان رزرو، در هنگام حذف درس توسط ساير دانشجويان و يا افزايش ظرفيت کلاس
  • مشاهده هم زمان برنامه هفتگی در هنگام انتخاب واحد، توسط دانشجو
  • تاييد انتخاب واحد دانشجويان توسط اساتيد راهنما

مدیریت اساتید

 • ثبت مشخصات اساتید
 • تخصیص انواع پست های سازمانی به اساتید و اعضای هیئت علمی
 • تعیین اساتید هیئت علمی، اساتید راهنما و مدیران گروه
 • مدیریت برنامه آموزشی، پژوهشی و کاری اساتید
 • مدیریت غیبت های استاد و کلاس های جبرانی
 • مدیریت حق التدریس اساتید
  • مدیریت امور قرارداد های اساتید
  • محاسبه حق التدریس بر اساس دروس ارائه شده، پست های سازمانی و تغییرات مرتبه
  • ثبت ميزان واحد قابل پرداخت به استاد و نگهداري كليه سوابق محاسبات و پرداخت هاي قبلي
 • مدیریت امور ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • ثبت تمام فرم های مربوط به ارتقا با آخرین استاندارد وزارت علوم
  • محاسبه نمرات مربوط به هر آیتم به صورت جداگانه
  • محاسبه نمره کل فرم با امکان تغییر نمره در هر فرم
  • اخطار به استاد برای ارسال مدارک به صورت خودکار
  • امکان بایگانی مدارک ارتقا به صورت الکترونیکی
  • پی گیری فرایند ارتقا توسط اساتید

ثبت نام و مدیریت دانشجویان

 • ثبت گروهی دانشجویان با استفاده از بانک اطلاعاتی سازمان سنجش
 • پذيرش داوطلبين (شامل انواع پذير ش: دانشجويان پذيرفته شده از آزمون سراسر ي,دانشجويان معرفي شده از امور دانشجويان خارجي,دانشجويان ممتاز و دورشته اي, دانشجويان آزاد و قراردادي و ...) در قالب رسيدگي به درخواست ورود به دانشگاه، كنترل مدارك و تخصيص اتوماتيك شماره دانشجویی
 • ارسال مدارک ثبت نامی توسط دانشجویان به صورت برخط
 • مدیریت پرونده الکترونیکی دانشجویان (بایگانی الکترونیکی)
 • مدیریت کارت دانشجویی، صدور کارت و فرایند صدور کارت المثنی
 • مدیریت واحد های دانشجویان
 • ثبت حضور و غیاب دانشجویان
 • ثبت اتوماتيك انواع وضعيت هاي ترمي و كلي بر اساس قوانين مربوطه
 • مديريت انتخاب واحد
 • مديريت وضعيت دانشجو
 • مشاهده درخت وضعيت دانشجو
 • توليد و مشاهده كارنامه
 • امتحانات و ارزشيابي دانشجو
  • ارزشیابی الکترونیکی دانشجویان از اساتید. با امکان تعریف فرم های ارزشیابی به تفکیک دوره، مقطع و رشته
  • تعريف انواع آزمون نظير كوئيز، امتحان ميان ترم، پروژه، پايان ترم براي هر كلاس
  • تعريف مبناي نمره هر آزمون
  • ثبت جزئيات نمره براي هر آزمون
  • ثبت نمرات نهايي هر درس
  • تاييد تكي و گروهي نمره
  • قفل تكي و گروهي نمره
  • مديريت سوابق تغييرات نمره
  • كنترل وضعيت ترمي و كلي دانشجو در تغييرات نمره
  • نمرات پروژه و رساله
  • ثبت تخلفات و وقايع جلسات امتحان
 • مدیریت تخلفات، کمیته انضباطی و کمیته منتخب
 • مدیریت دروس، تطبیق دروس، مهمان، انتقالی
 • گردش کار تسویه حساب و فارغ التحصیلی به صورت الکترونیک
 • مدیریت گواهی های مورد نیاز دانشجو با امکان ارسال درخواست از سوی دانشجویان
 • مدیریت امور مالی، وام ها و بدهی های دانشجو
  • محاسبه شهریه ثابت و متغیر به صورت برخط در هنگام انتخاب واحد
  • امکان پرداخت الکترونیکی از طریق سیستم شتاب
  • تعریف قوانین محرومیت مالی (سقف بدهی، واریز مبلغی خاص برای رفع محرومیت و...)
  • ثبت پرداخت ها
  • امکان اتصال به بانک و دریافت پرداخت های نقدی
  • امکان اتصال به کلیه سامانه های مالی و ارائه گزارش های مورد نیاز
 • مدیریت دانشنامه
 • آمار و گزارشات مدیریتی