خزانه داری ابری روزنه

وجوه نقد

 • تعریف انواع صندوق به صورت نا محدود
 • ثبت مشخصات کامل طرف حسابها(آدرس، تلفن، ایمیل، محل جغرافیایی و ....)
 • تعریف انواع طرف حسابها ( شامل: نمایندگی ها، همکاران، مشتریان عادی و .... )
 • صدور برگ دریافت بر اساس وجه دریافتی از خزانه
 • انجام مبادلات بین صندوق
 • صدور برگه دریافت و پرداخت ارزی
 • ثبت و نگهداری کلیه دریافتها و پرداختهای نقد
 • واریز به حساب بانکی از طریق حواله
 • واریز به حساب بانکی از طریق فیش

اسناد دریافتی و پرداختی (چک)

 • ثبت کلیه تفصیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت
 • ثبت کلیه حساب های بانکی اشخاص (پرسنل و مشتریان مرتبط با شرکت)
 • ثبت چک های ابتدای دوره شرکت
 • انجام مبادلات بین حساب های بانکی ( برداشت از یک حساب و واریز به حساب دیگر )
 • ثبت و نگهداری کلیه دریافتها و پرداختها در قالب چک
 • ثبت و نگهداری چک های تضمینی به نفع و عهده سازمان
 • ثبت اسناد دریافتی و پرداختی اول دوره
 • ثبت وکنترل چک های دریافتی در مراحل دریافت، واگذاری، وصول، برگشت و خرج کرد
 • ثبت وکنترل چک های پرداختی در مراحل مختلف پرداخت، وصول، برگشت، ابطال و استرداد چکها
 • معرفی سریال دسته چک های دریافتی از بانک ها و چاپ چک بانک های مختلف
 • دریافت اطلاعات بانک ها و ورود آن به خزانه داری به منظور تهیه گزارش مغایرت بانک ها به روش مانده واقعی
 • چاپ روی چک در قالبهای مختلف
 • چاپ برگه واگذاری چک به حساب به صورت اتوماتیک و امکان اعلام وصول اتوماتیک برگه چاپ شده

تنخواه

 • ثبت تعداد نا محدود تنخواه
 • اختصاص یک یا چند تنخواه دار به هر تنخواه
 • اختصاص سقف اعتبار به تنخواه
 • مدیریت گردش وجوه تنخواه بر اساس تنخواه گردان و تنخواه دار به صور مستقل و مرتبط
 • ثبت برگه تنخواه به صورت موقت توسط کارپرداز یا تنخواه دار
 • تایید و اختصاص هزینه های برگه تنخواه توسط مدیر مالی
 • امکان ریالی نمودن اسناد انبار از طریق تنخواه

گزارشات

 • امکان گزارش گیری از عملیات خزانه داری با محوریت عملیات دریافت، پرداخت چک و اسناد
 • گزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه و ...
 • گزارش وضعیت گردش بانک با موجودی لحظه به لحظه آن
 • گزارش از گردش حساب هر طرف حساب
 • گزارشات مربوط به اسناد در جریان وصول، اسناد پرداختی و ....
 • ثبت و نگهداری حساب بانک ها و صندوق ها با اعلام موجودی به روز و دقیق
 • گزارش چک های دریافتی
 • گزارش چک های پرداختی
 • گزارش ریالی و ارزی تنخواه و صندوق
 • گزارش دوره های زمانی گردش نقد
 • گزارش برآورد نقدینگی
 • گزارش موجودی صندوق و بانک در مقاطع زمانی مختلف
 • گزارش روزانه صندوق و بانک
 • گزارش وضعیت چکهای دریافتی، نزد صندوق، واگذار شده، نقد شده، وصول شده به تفکیک اشخاص یا به صورت کلی
 • گزارش سر رسید چکهای دریافتی و پرداختی به تفکیک هر ماه
 • گزارش برآورد نقدینگی برای تاریخ روز و تاریخ های آینده (به صورت نقد و چک، تعهدی و پیش بینی)