بازرگانی ابری روزنه

امکانات

 • تعریف بخشنامه های خرید و تعیین قیمت های خرید
 • امکان تایید درخواست خرید
 • ثبت فاکتور خرید و برگشت از خرید
 • تسهیم هزینه های جانبی فاکتور خرید مانند حمل، انبارداری، ترخیص و ....
 • فرم واریز اسناد و نحوه پرداخت مبلغ
 • فرم رسید کالا به انبار
 • تعریف مشخصات مشتریان و اعتبار آنها
 • امکان تعریف سطحوح قیمتی(کمیسیون فروشنده، بازاریاب و مدت گارانتی و...) به تعداد نامحدود در بخشنامه های فروش
 • امکان انتصاب قیمت به مشتریان در بخشنامه های فروش
 • تنظیمات فاکتور فروش
 • ایجاد کنترل های لازم در فاکتور بر اساس نیاز کاربر
 • صدور فرم سفارش کالا
 • لیست خلاصه سفارشات بر اساس سفارشات قطعی شده و قطعی نشده
 • صدور پیش فاکتور فروش، حواله فروش و فاکتور فروش
 • دستور تحویل بر اساس سفارشات دریافتی
 • ثبت فاکتور فروش بر اساس حواله
 • ثبت فاکتور برگشت از فروش
 • حواله خروج کالا
 • تائید حواله و صدور فاکتور فروش و فروش ارزی
 • فرم برگشت کالا به انبار
 • تعریف مشخصات خرید مانند تاریخ نصب، پایان گارانتی و ...
 • صدور رسید ضایعات در انبار

گزارشات

 • لیست خلاصه فاکتورهای خرید و برگشت از خرید به تفکیک کالا، انبار و فروشنده
 • گزارش دوره ای خرید به تفکیک خریدهای نقدی و نسیه
 • گزارش خرید از اشخاص به تفکیک فاکتور و ریزکالاها
 • گزارش خرید سه ماهه برای ارائه به سازمان های ذیربط
 • گزارشات پیش فاکتور فروش
 • لیست خلاصه پیش فاکتورها بر اساس تاریخ ارسال
 • گزارش پیش فاکتورها به تفکیک اشخاص و کالاها
 • گزارش تخفیفات جنسی بر اساس مشتری و کالا
 • گزارشات حواله های فروش
 • گزارش فاکتورهای فروش بر اساس حواله
 • گزارش خلاصه فاکتورهای فروش و برگشت از فروش
 • گزارش فروش و برگشت از فروش به تفکیک اشخاص و کالاها
 • گزارش ریز اقلام فاکتور فروش
 • گزارش فروش ماهانه و فصلی فروش
 • گزارش سود و زیان فروش به اشخاص
 • خلاصه مطالبات دوره فروش
 • گزارش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT)
 • گزارشات ریالی و ارزی
 • گزارش مشتریان
 • کارنامه مشتریان به تفکیک دریافتها بصورت تفصیلی
 • گزارش فروش بیش از سقف اعتباری
 • گزارش وضعیت مشتریان