اموال (دارایی های ثابت) ابری روزنه

کنترلی هوشمند بر روی سرمایه های سازمان
یکی از نقاط سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی و دولتی، خرید و نگهداری دارایی های ثابت و محاسبه ارزش آنهاست اطلاع دقیق از وضعیت استهلاک، خسارت، جایگزینی، بیمه، نقل و انتقال، کنار گزاری و... به منظور برنامه ریزی صحیح برای سرمایه گذاری های سازمان لازم و ضروری است.
نرم افزار اموال و دارایی های ثابت روزنه، به عنوان بخشی از نرم افزار جامع مالی ابری این شرکت، با برقراری ارتباط با سایر نرم افزار های این مجموعه نظارت و مدیریت اموال سازمان را به سادگی فراهم امکان پذیر می سازد.
وجود قوانین استهلاک انواع دارایی به صورت پیش فرض
ثبت سند استهلاک به صورت دوره ای، ماهیانه و سالیانه
ارائه گزارشات استاندارد مالیاتی از دارایی ها به تفکیک گروه های دارایی
امکان گروه بندی دارایی ها به صورت ساختار درختی و نا محدود